Transfotografia Prezentacja

Prezentacja na najslynniejszym polskim deptaku – ulicy Bohaterów Monte Cassino - odzwierciedla caloksztalt tegorocznej edycji festiwalu Transfotografia. Na 80 planszach prezentujemy wybrane fotografie ze wszystkich projektów wchodzacych w sklad programu festiwalu.

Transfotografia Presentation
The presentation at the most famous of Polish walkways - Bohaterów Monte Cassino – reflects the edition 2007 of Transfotografia festival. On 80 panels we present chosen pictures from all projects included in the festival’s programme.

Présentation des Transfotografia
La présentation sur la plus fameuse des promenades polonaises - Bohaterów Monte Cassino – reflète l’ensemble de l’édition 2007 du festival Transfotografia. Sur 80 panneaux nous présentons les visuels choisis de tous les projets inclus dans le programme du festival.


Fot. Rafal Milach      

Exhibition place :

Bohaterów Monte Cassino - Sopot