Piotr Bujnowicz " Portrety "

 

Potrety są najbardziej tradycyjnym tematem fotograficznym. Od Nadara do dziś poza funkcją dokumentującą, zatrzymują prawdę psychologiczną osoby uwiecznianej. Od talentu, wrażliwości i umiejętności nawiązania porozumienia między fotografującym i fotografowanym zależy jakość i ponadczasowość portretu. Piotr Bujnowicz docenia emocjonalną wartość współpracy z modelem, jak sam mówi:
Portrety są zapisem emocji jakie towarzyszą człowiekowi. Najlepiej, gdy oddają drogę i w głębi skrywane przeżycia istotne dla niego w czasie gdy sie spotykamy. Dla mnie portretowanie zawsze jest pretekstem do spotkania - to spotkanie jest najważniejsze. A ciekawość ludzi pcha ku kolejnym.

Specyfika pracy Bujnowicza pozwala na spotkanie z najjaśniejszymi gwiazdami polskiego kina, z aktorami, reżyserami, scenografami. Jego twórczość w znakomity sposób dokumentuje krajobraz filmowy ale także poszerza pole kreacji portretowanych.>> SKWER KOŚCIUSZKI - GDYNIA


30.08 > 28.09.2008

wernisaż 30 sierpień, godz. 18.00


 

Back