Marcin Przybylko « Stills / Fotosy »

 

[…] cykl prac fotograficznych rozwija wątek manipulacji, jakiej mogą podlegać wyrwane z kontekstu rzeczywistości nieruchome obrazy.

Projekt Fotosy unaocznia sposób, w jaki narzucamy poszczególnym fotografiom schematy percepcji rzeczywistości. Dla uwypuklenia tego procesu odwołałem się do porównania obrazu ruchomego i nieruchomego, czyli filmu i fotografii. By przytoczyć jeszcze raz zdanie cytowanego wcześniej Boehma; przecież fotografia i film są najdoskonalszym gwarantem obrazowego podwojenia tego świata, który zwykliśmy w nich widzieć. Założyłem zatem, że znany film będzie dobrą proteza rzeczywistości, dostępną dla wielu odbiorców jednocześnie, do której będziemy się mogli odwołać w poszukiwaniu pierwotnego kontekstu obrazowego nieruchomych zdjęć.

Seria zdjęć przedstawia brutalne sceny z filmu, który paradoksalnie w całości taki nie był. Pozbawione obrazowego kontekstu fotografie prowokują nas do dopowiedzenia historii, której fragment widzimy na zdjęciu. Szukamy w nich ruchu, wyjaśnienia, rozwinięcia narracji. (w obrazach ruchomych szukamy raczej uspokojenia, bezruchu, chwili na kontemplacje). Historia wyobrażona przez odbiorcę moich brutalnych fotografii okazuje się jednak inna niż rzeczywistość filmu.

Ta nieprzewidywalność wypełniania schematów postrzegania przez odbiorcę, tworzenie kontekstów na bazie płynnych i niepewnych danych stwarza w sztuce, a w szczególności w fotografii, doskonałe pole manipulacji. Manipulacja może służyć sztuce, ale może również być użyta tylko w celu wprowadzania odbiorcy w błąd.

Jednak wszelki użytek, zły czy dobry, jaki czynimy z fotografii jest możliwy dzięki polu niedookreślenia, jakie każda dobra sztuka wytwarza.

Cykl zdjęć, to przefotografowane z ekranu klatki filmu „07, zgłoś się” w reżyserii Krzysztofa Szmagiera.

>> AKADEMIA SZTUK PIEKNYCH

Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk

28.08 > 19.09.2008

wernisaż 28 sierpień, godz. 19.00Back