Joao URBAN " Tu i tam "                                                                                                            31.07 > 30.08
>> CSW Łaźnia - ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk                                                                       Wernisaż 31 lipca, godz. 18.00


Jedną z zalet fotografii, nie licząc jej aspektu formalnego, technicznego czy tematycznego, jest ucieleśnienie danego momentu. Być może natura fotografii opiera się na niezmienności chwili, na skostniałym naśladownictwie rzeczywistości, zrodzonej z wyobraźni fotografa. Obraz fotograficzny nie jest w stanie dostarczyć nam po raz kolejny doznań związanych z minioną chwilą, ale potwierdza, że to co widzimy kiedyś w rzeczywistości istniało.

Praca fotografika Joao Urbana de Curitiba stała się jednym z głównych wyznaczników południowo-brazylijskiej fotografii. Jego dzieła dążą do konieczności wyrażenia przemyśleń osobistych i są szczególnie uniwersalne.

Dokument społeczny jaki uprawia Urban, zainspirowany z pewnością przez klasyków takich jak Eugene Smith, Dorothea Lange czy innych, uwypukla łagodność wizji czystej i politycznie zaangażowanej. Poza tym, artysta uważa, że fotografia i polityka łączą się przy okazji rytualnego przejścia ze świata młodzieńczego do świata dorosłych.

Urban sięga po fotografię jako po twórczy środek, za pomocą którego może uwiecznić te najbardziej wyraźne momenty codzienności tego regionu. Jego główne serie – pracownicy rolni (boias-frias), imigranci polscy i ich potomkowie, droga i ci co prowadzą stada (tropeiros), miejskie widoki – zostały zrealizowane w stanie Parana. Urban, który jest samoukiem, pragnie osiągniąć w swoich kreacjach wizję przenikliwą i całkowicie współodpowiedzialną.

Gość 5 Biennale w Hawanie „Migraciones y Artes”, Urban zaprezentował tam nową edycję swojej pracy na temat imigrantów polskich, zatytułowaną „Tu i Tam, Polish People Here and There”. Wybrane zdjęcia zrealizowane na łąkach w stanie Parana oraz na polskiej wsi, przedstawiają pejzaże, typy etniczne, obrzędy religijne i kulturę ludową. Dialogi i oddziaływania, podobieństwa i style, konieczne do zrozumienia obrazów.

Joao Urban, mający polskie korzenie, spróbował w « Tu i Tam » odtworzyć wyobrażenia swych przodków. Jego fotografie uwydaczniają te zwykłe, rozdzielone w czasie i przestrzeni, światy, i tworzą pomysłową mozaikę wspomnień.

Opierając na odniesieniach do historii poetyckie badanie tematu, Urban zrealizował w drobiazgowy sposób jedyny w swoim rodzaju dokument na temat współczesnej fotografii brazylijskiej. Podejmując się skomponowania wzajemnych wizualnych zależności, estetycznie przewidywalnych, artysta przeszedł samego siebie ukazując wielorakie znaczenia fotografii, prowadzące do istoty przekazanej informacji.

W tym eseju fotograficznym, możliwe związki i podobieństwa odzwierciedlają pospolitą atmosferę która nie wyczerpie się podczas zwykłej identyfikacji czy też przy natychmiastowym uznaniu. Urban chce być pewien, że fotografia dalej będzie olśniewać niewinnością swojej zagadkowości.

RUBENS FERNANDES JUNIOR (Krytyk i badacz)


Joao Urban est représenté par :

www.lagioconda.art.br
www.luciaguanaes.com
 

Back