EDITOSzanowni Państwo,
Z wielką przyjemnością i niekłamaną dumą już po raz piąty mam zaszczyt powitać w Gdańsku Międzynarodowy Festiwal Transfotografia, a wraz z nim artystów z całego świata, reprezentujących twórczy punkt widzenia wielu narodowości, kultur oraz środowisk.
Temat przewodni tegorocznej edycji Festiwalu – Druga Natura – stanowi nie tylko nieograniczone pole eksploatacji artystycznej, tak w kontekście popularnej na całym świecie ekologii, jak i społecznego statusu artysty i jego twórczości. To coś, z czym również nasze miasto w pełni może się identyfikować. Gdańsk, miasto wolności i Solidarności, przez ostatnie dwadzieścia lat odrodzonej samorządności, intensywnie przeobraża się, dążąc do uzyskania nowego, prawdziwie europejskiego oblicza. Liczne inwestycje, w tym także w infrastrukturę i życie kulturalne, a także narastające emocje związane ze zbliżającym się ogłoszeniem wyników konkursu o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016, dają realne szanse na ukazanie najlepszej strony natury Gdańska jako miejsca coraz bardziej otwartego na dobrą sztukę, ciekawe pomysły oraz nowe rozwiązania.
Jak co roku, pragnę serdecznie podziękować galeriom i instytucjom bezpośrednio zaangażowanym w realizację Festiwalu Transfotografia, czyli: Galerii Pionova, Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, Galerii Żak oraz Nadbałtyckiemu Centrum Kultury. Cieszę się, że to międzynarodowe przedsięwzięcie stanowi rokrocznie przyczynek do zintegrowanego działania publicznych i prywatnych instytucji kultury w Gdańsku.
Helmut Gernsheim, znany niemiecki historyk fotografii, kolekcjoner i fotograf pisał: Fotografia jest jedynym „językiem” rozumianym we wszystkich zakątkach świata i łączącym narody i kultury. Łączy ona rodzinę człowieczą. Niezależnie od politycznego nacisku – gdy ludzie są wolni – odzwierciedla prawdziwe życie i wydarzenia, pozwalając podzielać nadzieje i rozpacz innych, a także dostarczać danych o warunkach społecznych i politycznych. Życzę sobie i Państwu, aby sztuka, z którą obcujemy dzięki Festiwalowi Transfotografia, była takim zwierciadłem świata, w którym każdy odnajdzie coś wartościowego i interesującego, niezależnie od pochodzenia, przekonań, ponad podziałami i barierami komunikacyjnymi oraz kulturowymi.

Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

 


 


Program wystaw, które tworzą obecna edycję Transfotografii dotyczy różnego podejścia do tematu natury i poświęcony jest w dużej mierze tworzeniu współczesnej fotografii.

Natura, źródło szczęścia i dobrodziejstwa, ulubionym motywem artystów

Natura, aktualny temat znajdujący się w centrum refleksji o losie planety, ciągle jest ujarzmiana jeśli nie poskramiana prze człowieka. W dziedzinie sztuki, natura jest także jednym z ulubionych motywów malarzy, którzy podziwiali jej uroki. Ale postęp wspomagający transformację społeczeństwa, uprzemysłowienie i intensywna urbanizacja modyfikowały stopniowo, często bez naszej wiedzy, idealne odzwierciedlenie naszego naturalnego środowiska. Natura ludzka zdominowała samą naturę, aby doprowadzić do nieodwracalnych zniszczeń. To w taki właśnie sposób niejako druga natura zajęła miejsce tej pierwszej obalając mit o dobroczynnej naturze.

Natura zagospodarowana, zniekształcona, ponownie wymyślona

Ta druga natura jest tematem licznych prac fotograficznych, które przedstawiają różny punkt widzenia. Jedne, wierne wizje dokumentalnej, zdają relację z transformacji, niejako inwentaryzują to, co opiera się ludzkiej interwencji, rejestrują istotę naturalnych krajobrazów. Inne adoptują postępowanie krytyczne, ukazując zanieczyszczenie, zniekształcenie naturalnych miejsc, efekty zmian klimatycznych. Inne wreszcie przywiązują się do stworzenia wyimaginowanego świata, w którym fantazja miesza się z utopią kontynuując uszlachetnianie aspektów natury, którą chcielibyśmy widzieć niezmienioną. To tak właśnie, od obrazu do obrazu, od metamorfozy do metamorfozy, natura pokazuje się nam zagospodarowana, zniekształcona ale także ponownie wymyślona. Pozostając wierną swjomeu głównemu zadaniu- mianowicie przedstawieniu rzeczywistości, fotografia wykorzystuje również możliwość podważania, celebrowania, niedowierzania, każe nam zwrócić na nią naszą uwagę. Ale naprzeciw bogactwu i różnorodności obrazów, które są nam zaproponowane konieczne jest również zastanowić się nad rolą, którą spełnia fotografia w naszym odbiorze tego, co nazywamy naturą. Pascal przestrzegał już nas mniej więcej przed trzema wiekami: « Przyzwyczajenie jest naszą drugą naturą, chyba że natura jest naszym pierwszym przyzwyczajeniem »

Gdańska edycja Transfotografii 2010 jest częścią programu Transfotografii 2010 w Lille,
autorstwa Francoise Paviot i Gabriela Bauret
.

 

Back